ABVV-BBTK UZ Brussel
Over ABVV-BBTK UZ Brussel.

Wie zijn wij?

Hier komen Uw delegees...Wat doen we?

Van bij het ontstaan van het ziekenhuis (van AZ Vub naar UZ Brussel) is het ABVV-BBTK actief in dit ziekenhuis (AZ VUB --> UZ Brussel).
Het ABVV-BBTK UZ Brussel bezet verschillende mandaten in de ondernemingsraad en het CPBW.
Haar syndicale delegatie komt tussen in talloze individuele dosiers en tracht een antwoord te geven op vragen van leden en niet-leden over uiteenlopende onderwerpen van parkeerproblemen tot ontslag om dwingende reden.

Wat met de GDPR richtlijnen?

Deze website verzameld op geen enkele wijze informatie over zijn bezoekers! Alleen voor de toegang tot het gedeelte afgeschermd voor het algemene publiek dient de bezoeker gebruik te maken van een UZB e-mail adres dat alleen gebruikt wordt om login gegevens door te sturen.
De volgende regels worden dan ook gevolgd:
- transparantie: de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hiervan op de hoogte, heeft hiervoor toestemming gegeven en kent zijn rechten.
- doelbeperking: de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld, en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden
- gegevensbeperking: enkel de gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld
- juistheid: de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven
- bewaarbeperking: de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel
- integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging
- verantwoording: de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen


Wie kan ik contacteren met vragen/veratwoordelijkheden over deze website?
Voor duidelijke problemen: toevoegingen, schrijffouten, extra info, functionaliteit, ... contacteer je best de webmaster.
Voor de juridische verantwoordelijkheid neem je dan weer contact op met:
ABVV-BBTK BHV, Kathleen De Decker - Secretaris Social Profit - Rouppeplein 3 - 1000 Brussel.
KDeDecker@bbtk-abvv.be