ABVV-BBTK UZ Brussel

Het verhaal van de dienst Kinderoncologie.

Op 28/05/2020 schreven wij op onze website:

UZ Brussel: het einde van de dienst kinderoncologie???

De directie stuurt zijn spreekwoordelijke kat naar de personeelsvergadering!

Op 28 mei 2020 waren wij getuige van de ongelooflijke arrogantie van het directiecomité van het UZ Brussel. Terwijl alle collega's, betrokken bij de dienst kinderoncologie (zo'n 40 medewerkers), aanwezig waren bleek niemand van het directiecomité de moeite getroost te hebben om deze werknemers te woord te staan. De bedenkelijke eer om het slechte nieuws te brengen viel dan te beurt aan het diensthoofd pediatrie: Prof. Dr. Vandenplas.
Mededeling: twee jaar lang zullen er geen nieuwe patiënten aangenomen worden. Alleen de reeds in behandeling zijnde patiëntjes worden verder behandeld. Het kleinste kind weet dat iets afbouwen snel gaat maar na twee jaar een doorstart maken? Maak dat iemand anders wijs! Kinderoncologie verdwijnt dus eigenlijk uit het UZ Brussel met deze maatregel. De vele vragen die het volgende uur richting "mededeler" afgevuurd werden kregen alleen maar als antwoord: "Ik was niet betrokken bij de besluitvorming, het directiecomité heeft beslist" De reden? De medische continuïteit kan niet langer gewaarborgd worden... Dat de directeur verpleegkunde een uurtje te laat, er zijn waarschijnlijk belangrijkere vergaderingen, toch nog de menigte kwam toespreken looft haar optreden maar maakte de situatie er niet duidelijker op.
Wat gaat er uiteindelijk met de medewerkers gebeuren tijdens de komende twee jaar als alle patiënten weg zijn???? Antwoord: we zullen individueel over jullie dromen praten, we gaan de komende week praten en vragen beantwoorden,... NEEN!! Overleggen doe je VÓÓR het nemen van een beslissing en met kennis van zaken. We kunnen ons niet van het gevoel ontdoen dat er hier andere redenen spelen om deze beslissing op te baseren...
De komende weken kan de directie zich alvast aan wat acties verwachten.
Directiecomité: verschuil jullie niet achter de Corona crisis en beantwoordt de vragen van het personeel!
Wordt vervolgd!!!!!!!!

En het werd vervolgd...
UZ Brussel: kinderoncologie plots was er van het verhaal niets van aan???

De directie geeft op 28/05 en 03/06 2020 uitleg waarom de kinderoncologie "on hold" gezet wordt en beweert een dag later dat deze communicatie foutief was...

De eerdere beslissing die 'definitief en genomen was door het directiecomité' wordt door vereende krachten nu ongedaan gemaakt! Goed nieuws voor het betrokken personeel dus.

Alhoewel de communicatie op 28/05/2020 en 03/06/2020 negatief was: "twee jaar geen nieuwe opnames..." en dus eigenlijk een afbouw van de dienst, wordt plots alles terug naar het oude gezet. In een recente communicatie aan het personeel formuleert de directie deze ommekeer als volgt: "
De directie van het UZ Brussel wenst hiermee eerdere foutieve berichten over een mogelijke sluiting of afbouw van de kinderoncologie in het UZ Brussel met klem te ontkrachten. Integendeel investeert het UZ Brussel in de verdere ontwikkeling van de kinderoncologie zodat de toekomst van deze belangrijke activiteit in het UZ Brussel verzekerd blijft."
Hopelijk blijft de wind uit de goede richting waaien en kan het betrokken personeel op twee oren slapen met betrekking tot hun dienst en hun job.
Wij houden deze evolutie nauwlettend in de gaten!
Het directiecomité moest zo maar eens weer van gedachten veranderen...