ABVV-BBTK UZ Brussel
Wij blijven het opvolgen, tot vandaag lijkt alles opgelost te zijn...

UZ Brussel: kinderoncologie

Syndicaal overleg van 21 april 2020.

Aanwezigen: Directie --> Dhr. J. Van Raes
ABVV-BBTK --> Mevr. E. Neirynck, dhr. P. Vandevelde

Wachtvergoeding thuis, oproepbare wacht.
BBTK kaart al geruime tijd aan dat de psychologische druk tijdens de thuiswacht niet in verhouding staat met de vergoeding voor de passieve uren.
Dhr. Van Raes is het hiermee eens en vraagt de cijfers op:
Het betreft 317.022 uur op jaarbasis waarvoor deze vergoeding wordt uitbetaald.
De vergoeding bedraagt voor 2020 €1,2382 per uur bruto.
Vorig jaar werd er zo +/- €390.817 aan deze vergoeding uitgekeerd.
De BBTK benadrukt dat puur het zitten wachten op een oproep, die al dan niet zal komen, echt niet in verhouding staat met de vergoeding.
Dhr. Van Raes verduidelijkt dat er wel gevallen bekent zijn waar deze wachtvergoeding "misbruikt" wordt om het loon van sommige medewerkers te verhogen, wetende dat er toch nooit oproepen zullen komen, maar dat de huidige vergoeding zowizo te laag is.
De BBTK vindt natuurlijk dat misbruik moet aangepakt worden maar dat de meeste personeelsleden hier niet de dupe van mogen zijn.
Vraag blijft hoeveel kan deze vergoeding opgetrokken worden, wat is schappelijk?
Dhr. Van Raes zal deze vraag voorleggen op het komende directiecomité.

Opnemen jeugdvakantie.
Aan het BBTK werd gemeld dat nieuwe medewerkers, net afgestudeerd, op hun eerste gesprek met de personeelsdienst te horen kregen dat zij verplicht zouden zijn om jeugdvakantie op te nemen.
Deze jongeren hebben recht op deze dagen maar zijn zeker niet verplicht om deze op te nemen. Voor deze dagen krijgen zij namelijk een vergoeding van de RVA welke lager is dan hun werkelijk loon.
BBTK hoopt dat de juiste informatie aan deze personeelsleden wordt meegedeeld.
Dhr. Van Raes vermoedt dat er hier sprake is van een misverstand. Waarschijnlijk door de hoeveelheid informatie die deze medewerkers de eerste dag ontvangen. Op een briefing aan de verantwoordelijken zal dit echter nogmaals benadrukt worden.

Verhuis administratie naar Greenland.
Voorlopig zal deze verhuis nog niet doorgaan: door de huidige corona-crisis is de voorziene ruimte nog niet vrijgekomen, de vorige huurder is nog aanwezig.
Op de vraag van de BBTK of er al een oplossing is om het kunnen opnemen van de middagpauze in het UZ binnen de voorziene tijd kwam als antwoord dat dit nog besproken zou worden met dhr. Van Elsen om zo vlot mogelijk van Greenland naar het personeelsrestaurant en terug binnen de voorziene tijd te geraken.

Verhuis/samenvoegen labo's in het Thielemans Paviljoen.
Dhr. Van Raes meldt dat de voorziene ruimtes wel mooi gelukt zijn maar dat er zeker met de huidige richtlijnen onvoldoende afstand tussen de medewerkers is om veilig werken mogelijk te maken. Continu een mondmasker dragen is hier ook geen oplossing.
De voorgestelde oplossing is om het reeds bestaande telewerken uit te breiden van 1 naar 2 dagen, zodat er minder medewerkers per bureau aanwezig zijn.
100% van thuis werken is niet wenselijk omdat men zo de verbondenheid met het UZ en andere medewerkers zou verliezen.


Hopelijk op een volgend overleg wat concretere oplossingen!