Universitair Ziekenhuis Brussel
Universitair Ziekenhuis Brussel

Welkom op de website van 
het ABVV van het
Universitair Ziekenhuis Brussel

Universitair Ziekenhuis Brussel
ABVV
Mail: informatie@abvv-uz-brussel.be ABVV
ABVV
Op dit ogenblik bezoeken
personen de website

Google 
Zoekresultaten.
Doorzoek onze
website met

ABVV
Handen af
van de index
ABVV

ABVV

Naam:

Voornaam:

Email:


Schrijf U in voor
onze nieuwsbrief
Universitair Ziekenhuis Brussel
notulen_ondernemingsraad_januari_2017.pdf
Januari 2017
De notulen van de ondernemingsraden van 2017
Hieronder vindt U de notulen terug van de ondernemingsraden van 2017
U kan ze inkijken en downloaden
(in augustus was er zoals gebruikelijk geen OR)
Februari 2017
notulen_ondernemingsraad_13_februari_2017.pdf
Maart 2017
notulen_ondernemingsraad_13_maart_2017.pdf
April 2017
notulen_ondernemingsraad_10_april_2017.pdf
Mei 2017
Juni 2017
Juli 2017
September 2017
notulen_ondernemingsraad_08_mei_2017.pdf notulen_ondernemingsraad_12_juni_2017.pdf notulen_ondernemingsraad_10_juli_2017.pdf notulen_ondernemingsraad_11_september_2017.pdf Brochure over de hospitalisatieverzekering
van het UZ Brussel
De werkgever van het ziekenhuis heeft een brochure gemaakt
over de hospitalisatieverzekering van het ziekenhuis.
Hieronder kan u een kopie in PDF formaat van
deze brochure downloaden.  
Brochure notulen_ondernemingsraad_09_oktober_2017.pdf
Oktober 2017
De verantwoordelijke uitgever
De Decker Kathleen
Rouppeplein3
1000 Brussel
De werknemers die sinds 1 januari 2017 overuren hebben gepresteerd zullen gemerkt hebben dat zij daarvoor
de voorbije weken een extra vergoeding hebben ontvangen, zoals de wetgeving dat trouwens voorschrijft.

Jarenlang heeft het ABVV in het ziekenhuis ernaar gestreefd om de directie ertoe te verplichten de
wetgeving inzake overuren te doen naleven. We zijn er uiteindelijk in geslaagd door met de werkgever
een CAO te ondertekenen die op 1 januari 2017 van kracht ging.
Op de vergadering van de OR van 9 oktober laatst leden ontvingen de werknemersafgevaardigden
een overzicht van de gepresteerde overuren tijdens het 1ste kwartaal van 2017 en het tweede kwartaal
van 2017. Hieronder kan U beide overzichten downloaden.

De wetgeving rond overwerk maakt een onderscheid tussen meeruren en overuren.
Het gaat om een zeer technische zaak. Het is echter triest om te moeten vaststellen dat de werkgever
beide begrippen na jaren van onderhandelen en discussies nog steeds door mekaar haalt.
CAO overuren CAO overuren
Eindelijk worden de overuren
extra vergoed
1ste kwartaal 2de kwartaal
Druk deze CAO af en bewaar hem
Nieuwe brochures van het ABVV

In deze beknopte brochure maken we je wegwijs in je rechten op het einde van je loopbaan. We geven een overzicht van de regels in verschillende situaties: oudere werkloze met of zonder ancienniteitstoeslag, werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen), tijdskrediet - landingsbaan, pensioen.

Eindeloopbaan:
je rechten
Eindeloopbaan - je rechten 2017.pdf Tijdskrediet en 
thematische verloven
Tijdskrediet en thematische verloven 2017.pdf

Tijdskrediet met motief, tijdskrediet eindeloopbaan of landingsbaan, ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof. Deze brochure informeert je over de nieuwe regels: voorwaarden, uitkeringen en sociale zekerheidsrechten.

Universitair Ziekenhuis Brussel
Agenda ondernemingsraad
januari 2018
Discussie rond
feestdagenkalender
nog niet ten einde
De syndicale afvaardiging
van het ABVV heeft de voorbije
dagen getracht in het dossier
van de vervangende feestdagen
de impasse te doorbreken.

We hadden rond de problematiek
een gesprek met de heer Van Raes,
personeelsdirekteur. De heer
Van Raes maakte onze disederata
over aan het directiecomité.

Blijkt nu dat het directiecomité
niet akkoord ging met ons voorstel.
Hieronder kan U het antwoord
van de personeelsdirekteur
downloaden.De komende dagen wordt er
op ons initiatief nog een poging
gedaan om tot een oplossing
te komen
Download De agenda
Vervangende feestdagen mogen dan toch
vrij gekozen worden in 2018
Tussen het ABVV en de directie werd tijdens een ultiem gesprek op vrijdag 5 januari 2018
overeengekomen dat de vervangende feestdagen dan toch vrij kunnen gekozen worden
en het ziekenhuis geen twee maandagen op zondagdienst draait. Achter de schermen wordt
er de komende maanden verder onderhandeld. Alles draait rond de discriminatie van deeltijdse
werknemers die in het weekend op een feestdag moeten werken.
We werken ondertussen aan een document waarin we uiteen zetten waarom het
ABVV heeft dwars
gelegen. We hopen dit document binnenkort op onze website te plaatsen.
Vervangende Feestdagen… Wat nu??
Het ABVV-BBTK is blijkbaar de enige vakbond 
die het probleem inziet en kan tellen!

Wat is nu het probleem?


Een voorbeeldje:


Zaterdag=feestdag en geeft als compensatie 1Vervangende feestdag aan Jobtime (bv 3u48’)


Jij bent een toffe medewerker en offert je feestdag op door op die zaterdag een volledige dag te komen werken, natuurlijk tellen die uren mee maar als je dan je feestdag wil opnemen hou je aan je extra inspanning maar een halve feestdag  over: 3u48’minder dus ( in ons voorbeeld) Dit is ook het geval voor Fulltimers die meer dan 7u36’presteren.


Je feestdag niet in familiale kring doorbrengen kost je dus uren, indien je partner maandag dan een vaste dag thuisblijft moet jij extra verlof nemen.

Het gaat hier om de duidelijkheid niet over de “recuperatie” van deze WE dag maar wel over vervangende feestdag.


Begrijpen wie begrijpen wil, dit probleem stelt zich niet indien de feestdag buiten het WE valt, want dan is deze feestdag plots wel het aantal gewerkte uren waard.Na onderhandelingen met enkele leden van de directie, vonden deze dat, moreel gezien, de redenering van het ABVV-BBTK wel juist was maar dat er zich wettelijk geen probleem stelde.

Het directiecomité wenste echter geen aanpassingen door te voeren want dan zou de verlofplanning “te complex” worden! De directie wenste niet verder te praten over mogelijke oplossingen.

Gevolg… geen akkoord over de verlofkalender en dus moesten volgens de wet de vervangende feestdagen op de daaropvolgende maandag gepland worden. De directie wenste immers niet verder te onderhandelen! Beter voor de ene, slechter voor de andere.


Onder druk van het ABVV-BBTK kwamen er dan toch nieuwe onderhandelingen waardoor de verlofkalender in extremis toch goedgekeurd werd.


Onze eis blijft echter dezelfde: werken op een feestdag geeft altijd een vervangende feestdag aan gepresteerde uren en niet aan job time (of deze nu in de week valt of in een WE)


ABVV-BBTK dwarsliggen? JA indien de directie niet wil luisteren. WIJ komen steeds op voor jullie belangen, en soms moet je een ei breken om een omelet te kunnen bakken!
notulen_ondernemingsraad_13_november_2017.pdf
November 2017
notulen_ondernemingsraad_11_december_2017.pdf
December 2017
Tussenkomst voor
verpleegafdeling A480
Het verpleegkundig departement wordt
geteisterd door een acuut  tekort aan
personeel. Oorzaak van het probleem
is de werkgever die in een blinde besparings-
drift  weigert om de langdurige afwezigen
te vervangen.

Dit leidt tot een ongeziene werkdruk. We
starten het dossier met  verpleegafdeling A480.
Hieronder kan U de brief inkijken en down-
loaden die we hierover hebben geschreven.

Op maandag 8 januari wordt onze delegatie
door de werkgever ontvangen en uiteraard
houden we U verder op de hoogte van
de stand van zaken.
Download
Het verslag van het onderhoud
met de werkgever
Hieronder kan U ons verslag van het onderhoud
op 8 januari 2018 downloaden
Download notulen_ondernemingsraad_8_januari_2018.pdf
Januari 2018
 Dienst A560 sluit en dienst A480 wordt een shortstay! 
 Personeel totaal verrast! 
Verslag van de vergadering op dienst A480 op 24 januari 2018
Hiernaast kan U ons verslag downloaden
van de vergadering op 24 januari 2018
op dienst A480
Download Directie negeert alle afspraken
met ABVV delegatie van het
ziekenhuis
De sluiting van dienst A560 en de reorganisatie
van dienst A480 werd door de directeur Nursing,
mevrouw Vanschoenwinkel, op woensdag
21 februari aan het personeel meegedeeld.
Nochtans bestonden er tussen de directie en
de afvaardiging van het ABBV hieromtrent afspraken.
 Er volgt snel 
 meer nieuws 
 over A480, A560 
 en A110