ABVV-BBTK UZ Brussel

Welkom op de website van het
ABVV-BBTK UZ Brussel.

Via deze website trachten wij jou zo goed mogelijk in te lichten en een antwoord te geven op de vragen die jij mocht hebben. Door de omschakeling is deze website nog volop in ontwikkeling. Jij kan ons daarbij steeds helpen. Stuur ons dus gerust jullie sugesties en/of hersenspinsels.
Dat je niet steeds een antwoord vindt op jouw vraag begrijpen we, in dat geval kan je altijd contact opnemen met
onze delegees binnen het UZ Brussel.
Alvast veel plezier en succes op onze website.
De vierde Coronagolf maakt de Open Brief die de verpleegkundigen van de Intensieve Zorgen van het UZ Brussel schreven in september 2021 weer erg actueel.
Tot op de dag van vandaag kwam er vanuit de regering geen enkele reactie... Elke zorgverlener verdient alvast méér rescpect vanuit elke regering in België...
Lees hem hier nogmaals aandachtig door.De CAO betreffende de landingsbanen en SWT werd getekend, je vindt hem hier.

IFIC overgestapt?

30 juni 2021 was je laatste kans om naar het nieuwe IFIC barema over te stappen.
Plots sloeg iedereen aan het rekenen en werden er verschillende wiskundige geniën geboren.
Dat loonsberekening geen eenvoudige zaak is bleek algauw uit de uiteenlopende resultaten die iedereen ontdekte.

Op relatief korte termijn (1 maand) moest je je beslissing nemen om al dan niet over te stappen.

Velen blijven nu natuurlijk met vragen zitten:
- Ik heb mij vergist, kan ik nog terug naar het oude barema?
Neen dus.
- Ik ben niet overgestapt, maar wil nu toch naar het IFIC barema is dit mogelijk?
In principe niet, je blijft voor de duur van je contract het "oude" barema volgen. Behalve wanneer je: van functie veranderd, je een functieverhoging bekomt, je een nieuw contract krijgt, ...
- Wat als ik een BBT heb en als referentie verpleegkundige wordt aangeduid, krijg ik dan een extra vergoeding?
Dat zal van de directie afhangen of zij jou hiervoor iets extra wil geven (bv functietoeslag) In het IFIC barema is dit in ieder geval niet voorzien, een vergetelheid na 18 jaar vergaderen?
- ... meer vragen zullen we beantwoorden naargelang we ze vernemen...
De consumptiecheques...(vanaf 20/04/2021)
Vraag jij je nog steeds af waar je jouw consumptieceques kan gebruiken?
Zoek de deelnemende handelaars opzoeken op via de website van Edenred:


Houdt het UZ Brussel uitverkoop van zijn personeel in de dienst onderhoud??!!

01/03/2021: Wij vernamen, via de UZ tamtam, dat de verantwoordelijke van de fascilitaire dienst nog graag andere "VZWeetjes" zou willen oprichten. Ondertussen kreeg het onderhoudspersoneel UZ Brussel, samen met personeelsleden van FaCos, uitleg over de structuur van VZW FaCos.
Hmmmmm, wat willen ze hiermee duidelijk maken??!!

----------------------------------------------------------
Tijdens ons syndicaal onderhoud met de directie op 29 januari 2021 en de OR van 8 februari 2021 werd ons bevestigd dat voor wat betreft de dienst onderhoud deze hoofdzakelijk zal uitgevoerd worden door personeel van Facos. Men gaf toe dat het niet correct is dat het personeel niet duidelijk kan onderscheiden worden van elkaar. FaCos moet aanzien worden als een buitenfirma. Wat betreft de afbouw van de dienst verklaarde de directie dat dit niet zo'n vaart zal lopen: zelfs tegen het huidige tempo zal er zelfs op 2032 nog heel wat eigen personeel aanwezig zijn (+/- 77). Er zullen geen extra personeelsleden aangeworven worden voor deze dienst wat op termijn wel tot gevolg heeft dat er geen eigen peroneelsleden meer in deze dienst werkzaam zullen zijn. Personeelsleden met een tijdelijk contract (12) die hier al een tijdje werken, zullen bij afloop en na een goede evaluatie, de keuze krijgen op een UZ contract of het einde van UZ Brussel contract. Er zouden ook mensen zijn die van UZ Brussel willen overstappen naar de firma FaCos en die zouden deze overstap ook moeten kunnen maken. De directie ontkent dat UZ Brusel personeel instaat voor de opleiding van FaCos werknemers, zij geven enkel verduidelijking over de aanpak op een bepaalde dienst.
Door de groei aan personeel binnen FaCos zal deze firma nu ook aan de syndicale verplichtingen (OR, CPBW, Syndicale delegatie) moeten voldoen.
We zullen deze zaak van zeer nabij moeten blijven opvolgen...

----------------------------------------------------------
Meer en meer vinden we personeel van de firma FaCos terug op de werkvloer van het UZ Brussel.
Dit ten koste van het eigen personeel: tijdelijke contracten worden niet verlengd, zieken niet vervangen, contracten van bepaalde duur gebruiken tot het niet meer kan...
En als je geen nieuw contract UZ krijgt word er je wel één aangeboden door de vzw FaCos.
Zoals het ABVV-BBTK voorspelde in de OR van 8 juli 2019 zal het personeel van de dienst onderhoud stelselmatig vervangen worden door personeel van FaCos. Wij vroegen de directie op 4 januari om extra uitleg aan de syndicale delegatie van het ABVV-BBTK te geven echter 14 dagen later nog steeds geen antwoord!
We blijven nog EVEN geduld uitoefenen...
Misschien ben jij wel het volgende personeelslid dat tot een vzw gaat behoren...


De BBTK legt ook in 2021 concrete eisen op tafel:


Meer handen op de werkvloer
Betere loonvoorwaarden
Een gezonde balans tussen werk en privé
Vorming en bijscholing
Maatregelen tegen agressie op de werkvloer
Erkenning als zwaar beroep

De angst voor GDPR en consoorten maakten dat we de website even on hold moesten zetten en je nu een login nodig hebt om de "leuke" verslagen te kunnen lezen als slaapmutsje... Geniet!
Laat het ons alvast duidelijk stellen: WIJ GEVEN INFORMATIE WIJ NEMEN ZE NIET!


Overtuigd van het nut van onze vakbond? Maak je dan zeker lid! Vul
dit formulier zo goed mogelijk in en bezorg het ons. Samen vervolledigen wij het dan.
Consumptiecheques de info...

Lopende dossiers...

De wachtvergoeding thuis is beschamend laag voor de last die dit wachten op een oproep veroorzaakt. Vindt U ook niet dat deze dringend omhoog moet?
Verhuis administratie naar Greenland, hoe zit dat nu?
Samenvoegen labo's in het Thielemans paviljoen, wat is de impact?
Een eerste onderhoud met de directie leverde weinig resultaat op.
Hier een kort verslag...


Werken in de zorg geen zwaar beroep?
Teken de petitie.

Teken de petitie!
Info betreffende de Corona crisis...

© ABVV-BBTK UZ Brussel
Veratwoordelijke uitgever:
ABVV-BBTK BHV, Kathleen De Decker - Secretaris Social Profit - Rouppeplein 3 - 1000 Brussel.
KDeDecker@bbtk-abvv.be


Laatste Nieuws.


Hier gaan wij jullie doorverwijzen naar hot toppics, op deze website of naar andere interressante artikels.
Om de notulen van het
CPBW en de Ondernemingsraad te lezen heb je vanaf nu een login nodig...
Ondertussen werden de notulen aangevuld t.e.m. juni 2021
Je consumptiecheques nog niet kunnen uitgeven? Weet je nog niet goed waar ze zeker aanvaard worden? Je vindt de info op deze pagina waar jij nu opzit... wie zoekt die vindt.
GDPR? Natuurlijk houden wij ons aan de regels! Kijk
hier...Ons verleden blijven we aanvullen: pagina 5


Een verhaaltje dat actueel blijft...
De Kanorace.Lopende dossiers...

Hier zullen wij jullie op de hoogte trachten te houden met wat we zoal aan het uitspoken zijn. Hou het dus in de gaten...

Wat met de uitbetaling van de onregelmatige prestaties tijdens de coronacrisis?? Overleg op 08/06/2020...

Wij blijven onderzoeken...
De wachtvergoeding thuis is beschamend laag voor de last die dit wachten op een oproep veroorzaakt. Vindt U ook niet dat deze dringend omhoog moet?
De directie vindt alvast van niet!
Geen geld voor... moet er hierover nu echt actie gevoerd worden?
IFIC, de personeelsleden met een beroepstitel willen actie. Hopelijk vergeet de CEO van het UZ Brussel zijn beloftes niet...

Meer details vermelden we hier...