ABVV-BBTK UZ Brussel
Het sociaal overleg in dit ziekenhuis wordt reeds van in het begin door de werkgever geboycot!!!
Deze traditie wordt vandaag nog steeds sterk gekoesterd...

In 1979 zijn er sociale verkiezingen in België. De ziekenhuisdirectie weigert echter
om verkiezingen in het UZ (toen nog AZ) te organiseren.

In 1977 opende het ziekenhuis zijn deuren. Op dat ogenblik bestaan er in het ziekenhuis uiteraard geen overlegorganen (ondernemingsraad en Comité Veiligheid en Hygiëne). In België werden de laatste sociale verkiezingen in 1975 georganiseerd
(sociale verkiezingen worden om de vier jaar in de private sector gehouden). En in 1979 is het weer zover. Maar de directie
van het ziekenhuis weigert om ze te organiseren. Het
ABVV is verplicht om naar de Arbeidsrechtbank te stappen.

Het ABVV wint deze rechtzaak en de directie is verplicht verkiezingen te organiseren!

Hieronder kan U het tussenvonnis van de Arbeidsrechtbank
downloaden. In dit tussenvonnis wordt de zaak reeds ten
gronde geanalyseerd en vindt U de standpunten van beide
partijen. Schrik echter niet, het is geen eenvoudige materie!

De VUB en het toenmalige AZ-V.U.B. worden verplicht een
aantal cijfers mee te delen aan de rechtbank.
Later wordt het ziekenhuis in het definitieve vonnis veroordeeld.
Het zogenaamde ‘statutaire stelsel’ leidde in het ziekenhuis tot een complete
juridische chaos.
Het UZ Brussel is een privé-ziekenhuis. Dat is vandaag zo, maar dat was dertig jaar geleden eveneens het geval.

Niettegenstaande het ziekenhuis van in den beginne een privaatrechterlijke instelling was en dus viel onder al de bepalingen van het Arbeidsrecht besliste de werkgever éénzijdig om aan het ziekenhuis een statuut op te leggen dat gelijkwaardig zou zijn geweest aan het statuut van de ambtenaren.
Zij baseerde zich daarvoor op de ‘Wet van 27 juli 1971 op de financiering en
de controle van de universitaire instellingen’.
Achteraf bleek het hier echter om een blunder van formaat te gaan die het ziekenhuis en het personeel heel wat schade heeft toegebracht.

Het zou ons echter te ver leiden om hier gedetailleerd op in te gaan.De Wet van 27 juli 1971.

We hebben de Wet van 27 juli 1971 ingescand. U kan deze even bekijken. U zal vaststellen dat de vakbondsafgevaardigden van in den beginnen met een zeer complexe materie te maken kregen.
De afgevaardigden van het
ABVV wisten toen zeer goed waarover het ging. De afgevaardigden van de overige vakbonden liepen er maar bij om de hoop te vullen ...Hieronder vindt U de lijst met de kandidaten van het ABVV uit 1984


De kandidaten voor 1984.

Sinds 1977 worden de overuren in dit ziekenhuis niet vergoed zoals de wet het voorschrijft!


Directie interpreteerde de wetgeving volledig verkeerd.
De eindeloze arrogantie van de werkgever.


In 2004 wezen wij de directie erop dat de wetgeving inzake de overuren sinds jaar en dag verkeerd wordt toegepast
in het ziekenhuis. De wijze waarop er vanwege de directie hierop gereageerd werd is hallucinant.
U moet de briefwisseling hieromtrent echt eens lezen. Zorg ervoor dat U stevig op Uw stoel zit!!!

Brief Nr. 01.
Brief Nr. 02.
Brief Nr. 03.
Brief Nr. 04.
Brief Nr. 05.


Brief Nr. 06.
Brief Nr. 07.
Brief Nr. 08.
Brief Nr. 09.
Brief Nr. 10.

Anno 2007 werd er uiteindelijk een werkgroep opgericht die zich met het probleem bezig houdt.
De directie heeft haar fout toegeven nadat wij eerst met hand en tand hadden uitlegelegd hoe de wetgeving juist in mekaar zat.