ABVV-BBTK UZ Brussel

Welkom op de website van het
ABVV-BBTK UZ Brussel.

Via deze website trachten wij jou zo goed mogelijk in te lichten en een antwoord te geven op de vragen die jij mocht hebben. Zoals elke website blijft ook deze constant "under construction". Jij kan ons daarbij steeds helpen. Stuur ons dus gerust jullie sugesties en/of hersenspinsels.
Dat je niet steeds een antwoord vindt op jouw vraag begrijpen we, in dat geval kan je altijd contact opnemen met
onze delegees binnen het UZ Brussel.
Alvast veel plezier en succes op onze website.

Wijzigingen in opname verlof vanaf 2024...

Word je tijdens je vakantie ziek, dan kan je je vanaf 1 januari 2024 toch ziek melden. Je wettelijke vakantiedag(en) word(en) dan voor de duur van je ziektebriefje geannuleerd zodat je ze op een later moment kan opnemen. Opgelet het gaat hier ALLEEN over de 20 dagen wettelijk verlof en NIET over de extralegale UZ Brussel dagen. Ook wil dit niet zeggen dat je de dagen van ziekte dadelijk aansluitend bij je verlof mag opnemen. Neem hiervoor contact op met je dienstverantwoordelijke. Je ziektebriefje moet wel in een taal opgesteld worden die gangbaar is in het UZ Brussel, indien niet moet je zelf zorgen voor de vertaling!

Ben je niet in de mogelijkheid je wettelijk verlof op te nemen voor het einde van het jaar dan moeten deze dagen uitbetaald worden (dit werd al zo bepaalt door een wet uit 1967). Nieuw is echter dat je deze dagen, die werden uitbetaald, tot 24 maanden later als onbetaalde dag vakantie mag opnemen. Ook hier gaat het alleen over het wettelijk verlof (20 dagen), de regeling voor de extralegale UZ Brussel dagen blijft behouden (overdracht).
Alle uitslagen vind je
hier
Aan zij die hun stem kwamen uitbrengen...

De verkiezingen vonden plaats op di. 14/05 en woe. 15/05 2024.

Hier vind je meer info over je eindejaarspremie 2023...Dinsdag 13 juni 2023.
Wij kwamen op voor jullie rechten!
Samen met 11.000 personeelsleden uit de Social Profit Sector.
Moest de regering niet luisteren,ben jij er volgende maal dan ook bij?!
Hier vind je meer info...Wij waren er ook, voor jullie belang!
De bewijzen...

Tijd om terug actie te voeren! Wie niet luisteren wil...
Betoging voor de zorg op dinsdag 31/01/2023.
Start betoging om 10:30 vanaf het Station Brussel-Noord.
Jij komt toch ook??!!
Twijfel je nog over het nemen van tijdskrediet? Lees dan snel onderstaand pamflet voor het te laat is...
Update... Wijzigingen uitgesteld naar ten vroegste februari 2023.Alles over je eindejaarspremie 2022 vind je hier...Geen ziektebriefje meer nodig bij 1 dag ziekte, ook in het UZ Brussel?

Er is al veel geschreven en gezegd over de afschaffing van het verplicht ziektebriefje voor 1 dag ziekte.
Wat zijn nu de voorwaarde?
- Deze regel is van toepassing voor maximaal 3* 1 dag ziekte per kalenderjaar.
- Het mogen geen aaneengesloten dagen zijn. Vanaf de tweede ziektedag is een briefje van een arts nodig.
- Je mag het zeker niet zien als drie extra verlofdagen per jaar, de werkgever heeft steeds het recht een controlearts te sturen.
- deze regel geld in alle bedrijven met meer dan 50 werknemers, dus zeker in het UZ.
Wanner gaat deze regel in? De wet hierover is al gestemd in het parlement en verscheen op 18/11/2022 in het staatsblad binnen 10 dagen is ze dus rechtsgeldig. Reken dus vanaf december 2022.
Tot dan moet je nu nog steeds je ziektebriefje van de dokter voorleggen.
Na een jaar volgt een evaluatie met mogelijk een uitbreiding naar kleinere bedrijven.Invoering premie BBT/BBK (IFIC) gaat van start.
Hieronder ons pamflet...

Info vanuit de personeelsdienst over BBT/BBK...Nationale betoging van de drie vakbonden op 20/06/2022!
Op straat voor meer koopkracht!
Wij waren er, samen met 80.000 anderen, alvast bij...

Hier ging het over...

Maandag 20 juni Noordstation te Brussel.Te laat op het werk, wat nu??

Het kan de beste overkomen je komt te laat op je werk en je vraagt je af: moet ik die uren nu inhalen of loon inleveren of juist niet?

Hier zijn er verschillende scenario's mogelijk…
--
er kan jouw niets verweten worden maar op weg naar je werk gebeurd er een ongeval met een lange file tot gevolg, of je eigen wagen valt in panne waardoor je uren te laat op je werkplek aankomt.
In dit geval is er overmacht in het spel en moet je dus niets inhalen of heb je geen loonverlies (gewaarborgd dagloon). Er moet dus sprake zijn van onvoorzien omstandigheden onafhankelijk van je wil. In de mate van het mogelijke moet je zo snel mogelijk je werkgever op de hoogte brengen.


--
je hebt je overslapen en komt daardoor te laat op je werk --> afhankelijk van de "goodwill" van de werkgever moet je nu loon inleveren, of inhalen, of wordt het voor deze maal door de vingers gezien. Bij herhaaldelijk te laat komen zal het geduld van de werkgever uiteraard opgesoupeerd zijn.

--
er wordt gewaarschuwd voor zware sneeuwval, of ander weerfenomeen, met de volgende dag zeer waarschijnlijk zware verkeershinder tot gevolg. Of er werd bv aangekondigd dat het openbaar vervoer de volgende dag staakt. Ook hier heb je geen geldige reden om te laat te komen en kan de werkgever dus eisen dat je de verloren uren inhaalt of niet betaald wordt, Je moet er namelijk alles aan doen om ook in deze omstandigheden op tijd te komen: vroeger vertrekken, alternatief vervoer, …

De verpleegkunde van de toekomst heeft nood aan een herwaardering van HBO5 & een opwaardering van de Bachelor verpleegkunde!
Teken
de petitie. NU!!!

De vindingrijkheid van de directie verpleegkunde binnen het UZ Brussel kent echt geen grenzen…

Zo creëerden ze, compleet buiten IFIC om, een nieuwe functie: Junior Referentieverpleegkundige!
Jullie ooit al van gehoord? Wij alvast niet!
Deze functie houdt in dat je een jaar je botten moet afdraaien als referentieverpleegkundige, uiteraard zonder de extra vergoeding, om dan een jaar later waarschijnlijk te vernemen dat je toch niet geschikt bent om deze functie verder uit te oefenen.
Kunnen ze hun volgend slachtoffer weer een jaar gratis de functie laten invullen.
Zeg nu zelf, toch geen correcte manier van werken!
Wij eisen alvast loon naar werken en correcte contracten van zodra men deze functie begint uit te voeren!!


De huidige Coronagolf maakt de Open Brief die de verpleegkundigen van de Intensieve Zorgen van het UZ Brussel schreven in september 2021 weer erg actueel.
Tot op de dag van vandaag kwam er vanuit de regering geen enkele reactie... Elke zorgverlener verdient alvast méér rescpect vanuit elke regering in België...
Lees hem hier nogmaals aandachtig door.De CAO betreffende de landingsbanen en SWT werd getekend, je vindt hem hier.

IFIC overgestapt?

30 juni 2021 was je laatste kans om naar het nieuwe IFIC barema over te stappen.
Plots sloeg iedereen aan het rekenen en werden er verschillende wiskundige geniën geboren.
Dat loonsberekening geen eenvoudige zaak is bleek algauw uit de uiteenlopende resultaten die iedereen ontdekte.

Op relatief korte termijn (1 maand) moest je je beslissing nemen om al dan niet over te stappen.

Velen blijven nu natuurlijk met vragen zitten:
- Ik heb mij vergist, kan ik nog terug naar het oude barema?
Neen dus.
- Ik ben niet overgestapt, maar wil nu toch naar het IFIC barema is dit mogelijk?
In principe niet, je blijft voor de duur van je contract het "oude" barema volgen. Behalve wanneer je: van functie veranderd, je een functieverhoging bekomt, je een nieuw contract krijgt, ...
- Wat als ik een BBT heb en als referentie verpleegkundige wordt aangeduid, krijg ik dan een extra vergoeding?
Dat zal van de directie afhangen of zij jou hiervoor iets extra wil geven (bv functietoeslag) In het IFIC barema is dit in ieder geval niet voorzien, een vergetelheid na 18 jaar vergaderen?
- ... meer vragen zullen we beantwoorden naargelang we ze vernemen...
De consumptiecheques...(vanaf 20/04/2021)
Vraag jij je nog steeds af waar je jouw consumptieceques kan gebruiken?
Zoek de deelnemende handelaars opzoeken op via de website van Edenred:


Houdt het UZ Brussel uitverkoop van zijn personeel in de dienst onderhoud??!!

01/03/2021: Wij vernamen, via de UZ tamtam, dat de verantwoordelijke van de fascilitaire dienst nog graag andere "VZWeetjes" zou willen oprichten. Ondertussen kreeg het onderhoudspersoneel UZ Brussel, samen met personeelsleden van FaCos, uitleg over de structuur van VZW FaCos.
Hmmmmm, wat willen ze hiermee duidelijk maken??!!

----------------------------------------------------------
Tijdens ons syndicaal onderhoud met de directie op 29 januari 2021 en de OR van 8 februari 2021 werd ons bevestigd dat voor wat betreft de dienst onderhoud deze hoofdzakelijk zal uitgevoerd worden door personeel van Facos. Men gaf toe dat het niet correct is dat het personeel niet duidelijk kan onderscheiden worden van elkaar. FaCos moet aanzien worden als een buitenfirma. Wat betreft de afbouw van de dienst verklaarde de directie dat dit niet zo'n vaart zal lopen: zelfs tegen het huidige tempo zal er zelfs op 2032 nog heel wat eigen personeel aanwezig zijn (+/- 77). Er zullen geen extra personeelsleden aangeworven worden voor deze dienst wat op termijn wel tot gevolg heeft dat er geen eigen peroneelsleden meer in deze dienst werkzaam zullen zijn. Personeelsleden met een tijdelijk contract (12) die hier al een tijdje werken, zullen bij afloop en na een goede evaluatie, de keuze krijgen op een UZ contract of het einde van UZ Brussel contract. Er zouden ook mensen zijn die van UZ Brussel willen overstappen naar de firma FaCos en die zouden deze overstap ook moeten kunnen maken. De directie ontkent dat UZ Brusel personeel instaat voor de opleiding van FaCos werknemers, zij geven enkel verduidelijking over de aanpak op een bepaalde dienst.
Door de groei aan personeel binnen FaCos zal deze firma nu ook aan de syndicale verplichtingen (OR, CPBW, Syndicale delegatie) moeten voldoen.
We zullen deze zaak van zeer nabij moeten blijven opvolgen...

----------------------------------------------------------
Meer en meer vinden we personeel van de firma FaCos terug op de werkvloer van het UZ Brussel.
Dit ten koste van het eigen personeel: tijdelijke contracten worden niet verlengd, zieken niet vervangen, contracten van bepaalde duur gebruiken tot het niet meer kan...
En als je geen nieuw contract UZ krijgt word er je wel één aangeboden door de vzw FaCos.
Zoals het ABVV-BBTK voorspelde in de OR van 8 juli 2019 zal het personeel van de dienst onderhoud stelselmatig vervangen worden door personeel van FaCos. Wij vroegen de directie op 4 januari om extra uitleg aan de syndicale delegatie van het ABVV-BBTK te geven echter 14 dagen later nog steeds geen antwoord!
We blijven nog EVEN geduld uitoefenen...
Misschien ben jij wel het volgende personeelslid dat tot een vzw gaat behoren...


De BBTK legt ook in 2021 concrete eisen op tafel:


Meer handen op de werkvloer
Betere loonvoorwaarden
Een gezonde balans tussen werk en privé
Vorming en bijscholing
Maatregelen tegen agressie op de werkvloer
Erkenning als zwaar beroep

De angst voor GDPR en consoorten maakten dat we de website even on hold moesten zetten en je nu een login nodig hebt om de "leuke" verslagen te kunnen lezen als slaapmutsje... Geniet!
Laat het ons alvast duidelijk stellen: WIJ GEVEN INFORMATIE WIJ NEMEN ZE NIET!


Overtuigd van het nut van onze vakbond? Maak je dan zeker lid! Vul
dit formulier zo goed mogelijk in en bezorg het ons. Samen vervolledigen wij het dan.
Consumptiecheques de info...

Lopende dossiers...

De wachtvergoeding thuis is beschamend laag voor de last die dit wachten op een oproep veroorzaakt. Vindt U ook niet dat deze dringend omhoog moet?
Verhuis administratie naar Greenland, hoe zit dat nu?
Samenvoegen labo's in het Thielemans paviljoen, wat is de impact?
Een eerste onderhoud met de directie leverde weinig resultaat op.
Hier een kort verslag...


Werken in de zorg geen zwaar beroep?
Teken de petitie.

Teken de petitie!
Info betreffende de Corona crisis...

© ABVV-BBTK UZ Brussel
Veratwoordelijke uitgever:
ABVV-BBTK BHV, Kathleen De Decker - Secretaris Social Profit - Rouppeplein 3 - 1000 Brussel.
KDeDecker@bbtk-abvv.be


Laatste Nieuws.


Hier gaan wij jullie doorverwijzen naar hot toppics, op deze website of naar andere interressante artikels.

Een van de RSZ nummers van het UZ Brussel: 075/74.82.52.-17...Mocht je het nodig hebben.

Om de notulen van het CPBW en de Ondernemingsraad te lezen heb je een login nodig...
De notulen werden aangevuld t.e.m. mei 2024 voor de OR en voor het cpbw.

GDPR? Natuurlijk houden wij ons aan de regels! Kijk
hier...Ons verleden blijven we aanvullen: pagina 5


Een verhaaltje dat actueel blijft, vooral de directie "patiëntenzorg" is er nu mee bezig...
De Kanorace.Lopende dossiers...

Hier zullen wij jullie op de hoogte trachten te houden met wat we zoal aan het uitspoken zijn. Hou het dus in de gaten...

Wij blijven onderzoeken... alhoewel er niet veel in beweging te krijgen is in het UZ Brussel!
De wachtvergoeding thuis is beschamend laag voor de last die dit wachten op een oproep veroorzaakt. Vindt U ook niet dat deze dringend omhoog moet?
De directie vindt alvast van niet, besparen, besparen!
Geen geld voor... moet er hierover nu echt actie gevoerd worden?

Meer details vermelden we hier...